2012 Rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg

Fyra st. dagrum , en mindre entré och ett högsäkerhetsrum.

Bilderna är utförda som oljemålningar,som sedan överförts till laminatskivor.