Lars Arvidsson

 All titles and most of the text in this webb-site is in swedish.
If you need more information please contact me.


För vidare information och beställning av konstverk
kontakta mig  via e-post eller telefon.

 

e-mail: larsoarvidsson@ownit.nu

 

Tel: 046 733 46 31 66
Sverige: 0733-46 31 66

Ateljé:Sjöviksbacken 60, ÅRSTABERG